Privacy reglement

AFAS Personal neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het Privacy Reglement van AFAS Personal. We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Reglement zijn gedefinieerd in de AFAS Personal gebruiksvoorwaarden.

1. Wie/wat is AFAS Personal?

AFAS Personal is een gratis online Dienst die er voor zorgt dat je al je persoonlijke financiën op één plek kunt beheren en tevens ideeën om te besparen en andere financiële tips geeft. AFAS Personal is gevestigd te (3833 LC) Leusden aan de Philipsstraat 9 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (AFAS Software B.V.) onder nummer 31046821. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1405744.

2. Welke informatie wordt door AFAS Personal verzameld en verwerkt?


Account

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die AFAS Personal aanbiedt, moet je een persoonlijke Account aanmaken. Wanneer je een dergelijke Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Je ben niet verplicht alle Gegevens te verstrekken, alleen een geldig e-mailadres is verplicht. De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de Gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van een Account, Gegevens die je eventueel later hebt toegevoegd, en ook de Data die AFAS Personal verzamelt over jouw gebruik van de Dienst. De Gegevens die je zelf toevoegt aan je profiel (Account), kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over, bijvoorbeeld, je godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of gezondheid.

Berichten, tips en vragen & antwoorden

AFAS Personal slaat alle Content die jij via de Dienst openbaar maakt op en verwerkt deze. Het verwijderen van je Account is mogelijk, echter blijft de door jou geplaatste Content op de Website staan. Wel wordt deze Content, waar mogelijk, geanonimiseerd.

Automatisch gegenereerde informatie

AFAS Personal verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen) en 'cookies'. Voor zover AFAS Personal deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt AFAS Personal ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt AFAS Personal gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd). Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je Password geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Account.

4. Voor welke doeleinden zal AFAS Personal informatie gebruiken?

Doeleinden

AFAS Personal zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de Dienst aan je te verlenen;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van AFAS Personal (dit kan via een dienst van derden gebeuren);
  • Om geanonimiseerde statistische Data op te stellen en de dienst te beveiligen;
  • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren;
  • Om je een waarschuwing te geven inzake je financiële situatie.

Daarnaast wil AFAS Personal je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal AFAS Personal dat aan jou laten weten, door middel van een nieuwsbrief. Mocht je deze mailings van AFAS Personal niet willen ontvangen, dan kun je je afmelden in elke mailing die door AFAS Personal aan jou wordt gestuurd. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat je weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

AFAS Personal gebruikt automatisch gegenereerde Data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website en de Dienst. 

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal AFAS Personal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. AFAS Personal kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan AFAS Personal jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtzaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


5. Op welke wijze beschermt AFAS Personal jouw persoonlijke informatie?

AFAS Personal stelt je niet verplicht om naam, adres, woonplaats of verdere persoonlijke gegevens in te vullen op je AFAS Personal profiel. Het enige wat verplicht en nodig is om in te vullen in een geldig e-mailadres en een Password.

Het is op geen enkele manier mogelijk om via AFAS Personal geld over te maken naar wie dan ook. Je kunt zelf bepalen welke transacties je importeert naar AFAS Personal. Er is geen verbinding tussen AFAS Personal en jouw bank overboeking plaats kan vinden.

AFAS Personal zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. AFAS Personal maakt bijvoorbeeld gebruik van een versleutelde verbinding om de veiligheid tussen jouw computer en de AFAS Personal-servers te garanderen. Het is echter je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of je daadwerkelijk met AFAS Personal verbonden bent. Start daarom nooit met het gebruik van AFAS Personal wanneer het adres in de browserbalk niet begint met https://mijn.afaspersonal.nl/app.

Geïmporteerde transacties worden versleuteld opgeslagen in de beveiligde databases van AFAS Personal. Alleen medewerkers van AFAS Personal hebben toegang tot de servers. Opgeslagen data is onleesbaar voor indringers én voor medewerkers van AFAS Personal. Hiervoor hebben alle medewerkers van AFAS Personal een gedragscode ondertekend. Deze gedragscode kan op aanvraag verstrekt worden aan derden.

De veiligheid van AFAS Personal wordt gewaarborgd door verschillende beveiligingschecks van een erkende professionele externe partij.

Het is te allen tijde mogelijk om je Gegevens van de Website te verwijderen. Je Account kun je zelf verwijderen door in te loggen bij de Dienst en te kiezen voor 'Account verwijderen'. Hierdoor worden alle Gegevens die bij dit Account horen verwijderd van de AFAS Personal-servers.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot veiligheid en privacy op AFAS Personal, neem contact op met support.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van AFAS Personal, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat AFAS Personal fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw (persoons-) Gegevens worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering van jouw Gegevens

Je kunt je eigen (persoons)Gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens AFAS Personal over je heeft vastgelegd of als je Gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met support.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van AFAS Personal?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. AFAS Personal heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere privacy reglement van toepassing is. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)Gegevens die via de Website zijn verkregen. AFAS Personal accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Via de Dienst kun je informatie over jezelf met anderen delen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die je via de Dienst verspreidt. AFAS Personal accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van AFAS Personal?

AFAS Personal is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Account. Door deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacy Reglement te accepteren, garandeer je dat je achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account

10. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan de Gebruikers.

11. Vragen?


Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je contact opnemen met support.