AFAS en ING Bank

Lees hieronder de updates van AFAS omtrent het kort geding tussen ING Bank en AFAS.

10-07-2014

Vandaag heeft AFAS Personal de media opgezocht en heeft een aantal nieuwsmedia bericht over het kort geding dat de ING Bank heeft aangespannen tegen AFAS Personal. De bank wil dat AFAS Personal stopt met de koppeling tussen de internetbankieren omgeving van ING en het online huishoudboekje van AFAS.

In de afgelopen jaren heeft AFAS Personal getracht in overleg en in samenwerking met de vier grootbanken, waaronder de ING Bank, een automatische bankkoppeling te realiseren. Op deze manier wil AFAS Personal tegemoetkomen aan de wens van de consument om een standaard te creëren waarmee consumenten bank- en andere financiële informatie op één plek veilig kunnen bewaren, inzien en beheren.

Het vergroten van het financiële inzicht en bewustzijn van consumenten was hierbij het doel, optimale gegevensbeveiliging en privacybescherming een onherroepelijke voorwaarde. In het belang van de consument heeft AFAS er dan ook bij de betrokken banken op aangedrongen samen op te trekken in dit traject. Niet in de laatste plaats omdat de Europese wetgeving op termijn hoe dan ook zal bepalen dat banken een dergelijke automatische koppeling moeten aanbieden voor consumenten (PSD2). 

Bij het uitblijven van medewerking van de grootbanken heeft AFAS besloten de koppeling zelf op te zetten. Uiteraard met inachtneming van alle wettelijke voorwaarden.

AFAS Personal betreurt het feit dat de ING Bank via de gerechtelijke weg probeert de op termijn onvermijdelijke automatische koppeling stop te laten zetten. Het kort geding dient woensdag 16 juli 2014.

UPDATE 16-07-2014:

Vandaag, 16 juli 2014, heeft de zitting plaatsgevonden in het kort geding tussen ING Bank en AFAS Personal. De rechter heeft beide pleidooien aangehoord en zal op 30 juli uitspraak doen. AFAS blijft, gezien het verloop van het kort geding, haar kansen positief inzien inzake dit kort geding én de bredere discussie rondom het actueel en volledig beschikbaar stellen van data aan de consument. 

"Procederen wint van innoveren"

Leusden - 30 juli 2014

Zojuist heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding tussen ING Bank en AFAS Personal. ING Bank heeft in dit kort geding hoofdzakelijk geëist dat AFAS Personal stopt met het aanbieden van de service waarmee de gebruikers van AFAS Personal een koppeling kunnen maken met  hun internetbankieren door hun gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren. De voorzieningenrechter heeft deze vordering op 30 juli toegewezen, waardoor AFAS deze koppeling niet meer mag aanbieden. AFAS zal het aanbieden van de koppeling voor ING Bank dan ook stopzetten.

AFAS is enorm teleurgesteld over deze beslissing. AFAS heeft namelijk in het kort geding willen aantonen dat het argument van veiligheid dat door ING Bank gebruikt werd, niet de volledige argumentatie was. De werkelijke reden voor het kort geding was hoofdzakelijk een commerciële reden. AFAS heeft dat in haar eigen ogen voldoende weten aan te tonen, maar helaas heeft de voorzieningenrechter anders beslist.

AFAS constateert dat het klantbelang blijkbaar nog steeds niet centraal staat bij banken, ondanks de afspraken die hierover gemaakt zijn (Commissie Maas). AFAS is echter blij dat de maatschappelijke discussie over het eigendom van de data en het transport daarvan bij de consument niet onopgemerkt is gebleven. AFAS wordt hierbij gesterkt door de vele positieve reacties die zij heeft ontvangen van klanten, belangenbehartigers, consumentenorganisaties en andere banken.

AFAS heeft voor de introductie van de huidige koppeling aangegeven dat zij dit evenmin de ideale oplossing vindt, omdat AFAS liever een volautomatische koppeling aanbiedt waarbij inloggegevens niet nodig zijn. De ING Bank wil hier echter niet aan meewerken en heeft besloten het kort geding te moeten aanspannen tegen het gebruik van de huidige koppeling. “Procederen heeft vandaag gewonnen van innoveren en de klant wordt daar de dupe van”, aldus Bas van der Veldt, algemeen directeur van AFAS Software.

AFAS blijft, net als de afgelopen 6 jaar, onverminderd strijden voor een algemeen geaccepteerde standaard (bijvoorbeeld in de vorm van API’s) waardoor de consument vrij kan beschikken over zijn financiële data. AFAS hoopt dat die data op zo’n manier wordt aangeboden dat de consument altijd over een actueel en volledig overzicht van zijn eigen financiële administratie kan beschikken. AFAS zal hiervoor blijven investeren in de samenwerking met politiek, toezichthouders, andere marktpartijen en consumentenorganisaties.

Voor de actuele status rondom de bankkoppeling, bekijk deze pagina.